Overzicht

Locatie Cursusdatum Tijd Plaatsen Inschrijven
040 Verloskunde 29-05-2021 15.15 ENG 14* Inschrijven
040 Verloskunde 24-04-2021 13.00-15.00 1* Inschrijven
040 Verloskunde 29-05-2021 13.00-15.00 12* Inschrijven
040 Verloskunde 03-07-2021 13.00-15.00 17* Inschrijven
*aantal plaatsen beschikbaar