Overzicht

Locatie Cursusdatum Tijd Plaatsen Inschrijven
040 Verloskunde 02-01-2021 13:00 - 15:00 uur 1* Inschrijven
040 Verloskunde 30-01-2021 13:00 - 15:00 uur 7* Inschrijven
040 Verloskunde 27-02-2021 13:00 - 15:00 uur 9* Inschrijven
040 Verloskunde 27-03-2021 13:00 - 15:00 uur 10* Inschrijven
*aantal plaatsen beschikbaar